28 Şubat 2012 Salı

Modül 1 Bilgisayar Programcılığına Giriş Cevapları
Bilgisayar,Yazılım ve Algoritma Cevapları

Bölüm Sonu Soruları

1-)Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki ugulamalardan hangisinin olması zorunludur?

Cevap:İşletim Sistemi

2-)Aşağıdakilerden hangisi yazılım dili değildir?

Cevap:Windows XP

3-)Bilgisayar uygulamasında herhangi bir işlem adımında yer alan bilgisayarın ne yapması gerektiğini gösteren kendi başına anlamlı bir bütün oluşturan cümle veya cümlecikler ne ad verilir?

Cevap:Komut

4-)Yazılım dilleri için aşağıdaki sınıflandırmadan hangisi doğrudur?

Cevap:Düşük,orta,yüksek diller

5-)Bit ne demektir?

Cevap:Transistördeki 0 ve birlerin herbiri

6-)Kaynak uygulamayı makina diline çeviren uygulamaya ne ad verilir?

Cevap:Derleyici

Bölüm Sonu Soruları

1-)Problem çözme yaklaşımları olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:Hiçbiri

2-)Aşağıdakilerden hangisi uygulama hazırlanırken izlenecek yöntemlerden birisi değildir?

Cevap:Grafik çizme

3-)Aşağıdakilerden hangisi algoritma ve akış şemasının sağladığı kolaylıklardan değildir?

Cevap:Sistem tasarımını kolaylaştırır

Son Test

1-)Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri yazılımı tanımlar?

Cevap:A ve C

2-)....., bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden temel sistem işlemlerinden ve diğer uygulamaları çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır?

Cevap:C

3-)Yzılım dillerinin hemen hemen tamamında yazılan kodların doğrudan ya da dolaylı olarak bilgisayarın anlayacağı dilde komutlara dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bu tanımla aşağıdakilerden hangisi tanımlanır?

Cevap:C

4-)1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulan yukarıdaki algoritmada kurulan döngü hangi adımlar arasında gidip gelmektedir?

Cevap:D

5-)....,bir problemin algoritmik çözümünün bilgisayara anlatılmasını sağlayan son derece sıkı sıkıya kuralları bulunan kurallar dizisidir.
Yukarıdaki tanımda boşluk yerine hangisi gelmelidir?

Cevap:B

6-)Kullanıcı 0 değerini girene kadar alınan değerlerin ortalamasını hesaplayan algoritmada 4. adıma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:A

7-)Aşağıdaki uygulamada sayi değişkeninin ekrana yazdırılan en son değeri kaç olur?

Cevap:B

8-)Bilgisayar bellek biriminden 1 Byte kaç bitten oluşur?

Cevap:C

9-)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap:B ve D

.NET Uygulama Geliştirme Platformu Cevapları

Son Test

1-).Net Framework ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:C

2-)Aşağıdakilerden hangisi .Net Framework'ün özelliklerinden biri değildir?

Cevap:B

3-)Bir .Net uygulamasını kullanan kullanıcının bilgisayarında .Net Framework kurulu olmalı mıdır?

Cevap:C

4-)Aşağıdakilerden hangisi .Net Framework'ün temel bileşenlerinden değildir?

Cevap:B

5-)Hangisi yönetimli kod (managed code) kapsamı içerisinde değerlendirilir?

Cevap:C

6-)Bir .Net uygulamasının çalışması için uygulamanın çalıştırıldığı bilgisayarda Visual Studio kurulu olmalı gerekir mi?

Cevap:C

7-)Hangi kısaltma .Net platformunda bütün programlama dillerinin derleyicileri tarafından dönüştürüldüğü ortak ara dili işaret etmektedir?

Cevap:D

8-)Aşağıdakilerden hangisi bir .Net assambly'si değildir?

Cevap:A

9-)Metadata ve manifesto ile ilgili aşağıdakileden hangisi yanlıştır?

Cevap:C

10-)Ortak Ara Dil(CIL) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder