30 Mart 2012 Cuma

Modül 2 Temel Programlama 1 Cevapları


Merhaba Dünya! Cevapları

Bölüm Sonu Soruları

1-)Konsol uygulamalarının derlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap:B

2-)Console uygulamaları Windows üzerinde çalıştırılamazlar.
Cevap:Yanlış

3-)Exception nedir?
Cevap:B

4-)Main methodu nerede yer alır?
Cevap:A

5-)İsim alanları için hangileri doğrudur?
Cevap:B ve D

6-)Bir kod sayfasında birden fazla using direktifi kullanılabilir.
Cevap:Doğru

7-)csc.exe'yi kullanmak için bilgisayarımızda Visual Studio kurulu olmalıdır.
Cevap:Yanlış

8-)Büyük projelerde her zaman csc.exe kullanılarak projeyi derleme yoluna gidilir.
Cevap:Yanlış

9-)Windows üzerindeki ayarlardan Path bölümü güncellenmeden csc.exe kullanılamaz.
Cevap:Yanlış

10-)csc.exe kullanılırken \out parametresi ne amaçla kullanılır?
Cevap:A

Son Test Cevapları

1-)A,B
2-)B,C
3-)C
4-)B
5-)A
6-)A
7-)A
8-)B

Değişkenler ve Veri Tipleri Cevapları

Bölüm Sonu Soruları

1-)Veri tipi için hangisi doğrudur?
Cevap:A

2-)Aşağıdakilerden hangileri sayısal veri tipleridir?
Cevap:A,D,E

3-)Bir stringin taşıyacağı veri miktarının sınırı yoktur.
Cevap:A

4-)Aşağıdakilerden hangisi struck değildir?
Cevap:C

5-)object tipi, .NET içerisinde yer alan diğer bütün tipleri taşıyabilir.
Cevap:A

6-)Bir lokal değişkene başlangıç değeri verilmesede otomatik olarak default değeri alır.
Cevap:Yanlış

7-)Bir lokal değişkene başlangıç değeri vermeden derleme yapılamaz.
Cevap:Yanlış

8-)Bir lokal değişkene başlangıç değeri vermeden kullanılamaz.
Cevap:Doğru

9-)Değişken tanımlamalarının hangileri doğrudur?
Cevap:A,C,D,E

10-)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap:A

11-)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap:C

12-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:C

13-)object tipinden bir değişken .NET Framework içerisindeki tüm tipleri taşıyabilir ve ayrıca programcının sonradan geliştireceği tipleride taşımaya uygundur.
Cevap:Doğru

14-)Hangisi diğerlerinden farklıdır?
Cevap:D

15-)Hangisi diğerlerinden farklı türdedir?
Cevap:C

16-)int veri tipi lokal değişken olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Cevap:Yanlış

17-)field ve lokal değişken arasında işleyiş açısından fark yoktur.
Cevap:Yanlış

18-)Operand nedir?
Cevap:B

19-)Console WriteLine(5/2);
Yukarıdaki işlemin ekrandaki çıktısı nasıl olur?
Cevap:A

20-)Console WriteLine(5%2);
Yukarıdaki işlemin ekrandaki çıktısı nasıl olur?
Cevap:C

21-)Console WriteLine("5/2");
Yukarıdaki işlemin ekrandaki çıktısı nasıl olur?
Cevap:C

22-)int a = 3;
Aşağıdaki kullanımlardan doğru olanları işaretleyin.
Cevap:A,B,C,D

23-)int a = 1;
Hangisi ya da hangileri kullanılarak değişkendeki değer 1 arttırılabilir?
Cevap:A,C,D,F

24-)Aşağıdaki mantıksal ifadelerin hangileri doğrudur?
Cevap:A,D,F

25-)Aşağıdakilerden hangileri karşılaştırma operatörü olarak kullanılmaz?
Cevap:C,D,E

Son Test Cevapları

1-)C
2-)A,B,C
3-)C
4-)C
5-)D
6-)A,B,C
7-)C
8-)B
9-)D
10-)B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder